• Tel. 74/8175844

Troszkę o naszym BIURZE RACHUNKOWYM DEKRET

Biuro Rachunkowe DEKRET działa na rynku od 2005 roku. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych: nr 4301/2003. Prowadzimy księgowość spółek zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami). Przez ponad szesnastoletni okres naszej działalności zdobyliśmy zaufanie Klientów działających w branżach: usługowej, handlowej i produkcyjnej.

Budujemy przyjazną atmosferę w relacjach z klientami


Co daje obu stronom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Najlepszym dowodem na to jest fakt, iż większość firm, z którymi nawiązaliśmy współpracę na początku naszej działalności, jest z nami do tej pory.Nasze biuro rachunkowe chętnie pomaga w rozwiązywaniu problemów podatkowych. Świadczymy usługi księgowe i kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Klientami naszego biura rachunkowego są zarówno małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany jak też spółki prawa handlowego. Każdy z naszych klientów jest dla nas Klientem najważniejszym. W naszym biurze rachunkowym możecie Państwo załatwić większość formalności związanych z założeniem, prowadzeniem lub likwidacją każdej firmy. Zapewniamy naszym klientom doradztwo i reprezentację przed urzędami.


Zapraszamy do współpracy
Usługi

WYCENY

Usługi księgowe i rachunkowe czyli rachunkowość dla firm prowadzimy w oparciu o model indywidualnej wyceny dla każdego Klienta. Koszt usług uzależniony jest m.in. od:
- Formy ksiąg podatkowych - Księgi Handlowe, KPiR, ryczałt
- Formy prawnej - osoba fizyczna, spółka cywilna, Spółka z o.o.
- Branży - działalność usługowa, handlowa, produkcyjna
- Ilości dokumentów i zapisów księgowych
- Ilości zatrudnionych pracowników
- Stopnia złożoności rozliczeń podatkowych
- Innych - firma jest płatnikiem VAT, transakcje WNT, export-import, itp.

Zakres obsługi kadrowo-płacowej:

- Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
- Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
- Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
- Wystawianie świadectw pracy
- Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
- Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.

Usługi księgowe i rachunkowe obejmują:

- Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowej, ryczałtu
- Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
- Sporządzanie deklaracji miesięcznych
- Rozliczenia ZUS właściciela firmy
- Sporządzanie i dostarczanie do US pism, korekt i deklaracji miesięcznych
- Rozliczenie roczne właściciela firmy
- Reprezentowanie podatnika przed US, UKS, ZUS, GUS
- Zmiany danych w US i ZUS
- Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
- Sporządzanie i przesyłanie pism w sprawach karno skarbowych
- SMSy/e-maile z informacjami dotyczącymi wielkości podatków i składek do zapłaty
- Prowadzenie spraw przed US,UKS,ZUS, w tym karno-skarbowych, w imieniu podatnika
- Analizy i zestawienia ekonomiczne i finansowe
- Konsultacje, porady księgowe i prawne w siedzibie Biura Rachunkowego
- Telefoniczne konsultacje, porady księgowe i prawne w godz.8-20
Usługi księgowe i rachunkowe czyli rachunkowość dla firm prowadzimy w oparciu o model indywidualnej wyceny dla każdego Klienta. Koszt usług uzależniony jest m.in. od: