• Tel. 74/8175844

Działamy zgodnie z hasłem: „Aby fiskus był syty, a podatnik cały"

Nasze ceny są konkurencyjne.
Nie stosujemy żadnych ukrytych dopłat i nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat np. za konsultacje, sporządzanie deklaracji do US, ZUS.
Nasza cena już to wszystko zawiera.

Oferta BIURA DEKRET obejmuje:


Usługi księgowe i rachunkowe


czyli rachunkowość dla firm prowadzimy w oparciu o model indywidualnej wyceny dla każdego Klienta. Koszt usług uzależniony jest m.in. od:

- formy ksiąg podatkowych - Księgi Handlowe, KPiR, ryczałt
- formy prawnej - osoba fizyczna, spółka cywilna, Spółka z o.o.
- branży - działalność usługowa, handlowa, produkcyjna
- ilości dokumentów i zapisów księgowych
- ilości zatrudnionych pracowników
- stopnia złożoności rozliczeń podatkowych
- innych - firma jest płatnikiem VAT, transakcje WNT, export-import, itp.

Usługi księgowe i rachunkowe obejmują:

- Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowej, ryczałtu
- Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
- Sporządzanie deklaracji miesięcznych
- Rozliczenia ZUS właściciela firmy
- Sporządzanie i dostarczanie do US pism, korekt i deklaracji miesięcznych
- Rozliczenie roczne właściciela firmy
- Reprezentowanie podatnika przed US, UKS, ZUS, GUS
- Zmiany danych w US i ZUS
- Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
- Sporządzanie i przesyłanie pism w sprawach karno skarbowych
- SMSy/e-maile z informacjami dotyczącymi wielkości podatków i składek do zapłaty
- Prowadzenie spraw przed US,UKS,ZUS, w tym karno-skarbowych, w imieniu podatnika
- Analizy i zestawienia ekonomiczne i finansowe
- Konsultacje, porady księgowe i prawne w siedzibie Biura Rachunkowego
- Telefoniczne konsultacje, porady księgowe i prawne w godz.8-20

Zakres obsługi kadrowo-płacowej:

- Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
- Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
- Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
- Wystawianie świadectw pracy
- Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
- Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.